10 gemeenten starten duurzaamheidsbenchmark

Deze maand zijn 10 gemeenten een benchmark gestart. Naast doelen als toetsing, eventuele bijsturing en verantwoording in het duurzaamheidsbeleid geldt de benchmark als verbindende factor in de kennisuitwisseling van de gemeenten onderling.