Absurd dat Nationale Milieudatabase moet bedelen om geld

Misschien is het typisch Nederlands: een verplichting opleggen, maar niet handhaven. Zo moet iedereen die wil bouwen op dit moment aan de gemeente een milieuprestatieberekening overleggen. Maar omdat er geen meetlat is waarlangs die berekening kan worden gelegd, wordt het sommetje voor kennisgeving aangenomen. Van handhaving is geen sprake. Een lage milieulast of een extreem hoge, het doet er nu niet toe. Dat heeft een vervelende ‘bijwerking’.