Amsterdam: stad van de grondstof?

Onze hoofdstad als grondstoffenleverancier van de toekomst. In mijn allereerste blog op Duurzaam Gebouwd noemde ik dat als wens. Een reactie op het feit dat Amsterdam bekendstond en – staat als de ‘hoofdstad van de leegstand’. Wat ben ik trots dat ruim een jaar later een belangrijke stap gezet is! Begin maart ondertekende Gemeente Amsterdam met 7 (bouw)partners een intentieverklaring. Doel: van Amsterdam een Circulaire Stad maken.