Besparingspotentieel door toepassing geluidsreducerende isolatie

De forse kosten die verbonden zijn aan geluidsoverlast en brandschade kunnen enorm gereduceerd worden door in de bouw gebruik te maken van brandveilig en geluid reducerend materiaal. Dit blijkt uit het MVO Rapport van Rockwool Benelux.