Bijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen

Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan de volgende inspiratiebijeenkomst op maandagavond 27 januari 2014 in het Dorpshuis te Raerd (Buorren 30, 9012 DH). Alle gemeenschappen die aan de slag zijn met lokale duurzame energie, lokale zorg, voedselproductie en hergebruik/afval zijn uitgenodigd. Vanuit de provinciale themagroepen hebben we een prachtig programma voor u samengesteld. We starten met een kort gezamenlijk deel, daarna gaan de werkgroepen lokale zorg, voedselproductie en hergebruik/afval uiteen in diverse themagroepen. Voor alle themagroepen rondom Duurzame Energie (Energiewerkplaats Fryslân) is het hoofdthema “Energieakkoord” als verdieping op de inleiding van Green Spread. De themagroepen worden ondersteund door een of meerdere procesbegeleiders. Het doel van de gesprekken is enerzijds gericht op het onderling uitwisselen van informatie, inspiratie en het stellen van vragen, anderzijds is het gericht op het aanzetten tot actie uw eigen gemeenschap.

Het bericht Bijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen verscheen eerst op Duurzaamnieuws.nl.