Bijengif verboden na moties PvdD

De Tweede Kamer wil een Nederlands totaalverbod op bestrijdingsmiddelen die neonicotino├»den bevatten. Dit gif is gevaarlijk voor bijen en andere bestuivers zoals hommels en draagt bij aan de massale bijensterfte. Een meerderheid van de Kamer schaarde zich achter moties van de Partij voor de Dieren voor een nationaal verbod op het gebruik van dit bijengif […]

Dit bericht Bijengif verboden na moties PvdD verscheen eerst op Duurzaamnieuws.nl.