Biogas uit mestvergisting zou zoden aan de dijk kunnen zetten

De vertering van het gras in koeienmagen is niet helemaal volledig. De mest bevat nog aardig wat organische stof en daarmee een deel van de zonne-energie die er in was vastgelegd. Die rest-energie kunnen we er uit halen door in een speciale installatie de mest gecontroleerd te laten vergisten. Per koe kan dat ongeveer 2 m3 methaangas per dag opleveren. Onze hele melkveestapel zou per jaar dus ca 1 miljard m3 biogas kunnen opbrengen.

Het bericht Biogas uit mestvergisting zou zoden aan de dijk kunnen zetten verscheen eerst op Duurzaamnieuws.nl.