Boek gaat in op toepassing van Warmtewet

Het boek ‘Warmte – wet, regelgeving en toelichting’ belicht de toepassing van de Warmtewet die per 1 januari 2014 in werking treedt. De inzichten zijn vooral nuttig voor onder meer juristen waaronder advocaten en adviseurs in de duurzame energiesector, energie-, bouw- en installatiebedrijven, die verduidelijking zoeken in het kader van de Warmtewet.