Circulaire economie: prioriteit bij biobased bouwen of technische materialen?

De circulaire economie is het hedendaags toverwoord voor de nieuwe manier van zakendoen. Nieuwe contractvormen verschijnen, die ervoor zorgen dat grondstoffen in de kringloop behouden blijven en de transitie naar een duurzame energiehuishouding werkelijkheid wordt. Waar de eindgebruiker diensten koopt in plaats van eigenaar te worden van een verzameling materialen.