‘Continueer ingezette weg Energieakkoord ook na 2023’

De ingezette weg van het kabinet bij uitvoering van het SER Energieakkoord moet ook na 2023 gecontinueerd worden. Daartoe roept Teun Bokhoven, voorzitter van de Duurzame Energie Koepel op.