De toegevoegde waarde van Life Cycle Costing

Wanneer het op investeren aankomt stellen veel vastgoedpartijen zich nog steeds afwachtend op. Dat is niet bevorderlijk voor het herstel van onze economie, maar wel begrijpelijk. Vastgoedinvesteerders trekken lessen uit de crisis. Zij willen investeringszekerheid – en geef ze eens ongelijk. De uitweg? Een nieuwe benadering van kostenmanagement, gericht op het toevoegen van vastgoedwaarde.