Definitieve vergunning voor windpark als sluitstuk grote operatie

Rijkswaterstaat verleent een definitieve vergunning voor windpark Q4 West. Dit park komt 26 kilometer uit de kust te liggen, direct achter windpark Q4.