Duurzaam bouwen in Amsterdam

De gemeente Amsterdam en 7 bedrijven uit de bouwsector gaan samenwerken aan het sluiten van de kringlopen bij sloop, renovatie- en nieuwbouwprojecten.