Duurzaamheidscertificatie voor biomassaspelers

Het handboek ‘duurzaamheidscertificatie vaste biomassa voor energieproductie’ beantwoordt verschillende vragen op het gebied van certificering voor biomassaspelers. Zo wordt ingegaan op de manier waarop certificering geregeld moet worden en welke actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving spelen.