Duurzaamheidstrategie geeft richting aan Energiemasterplan

De energiewereld maakt grote veranderingen door. Stijgende energieprijzen en een dwingend overheidsbeleid stimuleren publieke en private organisaties om intensiever samen te werken en om nu ├ęcht te investeren in duurzame energiesystemen. Ook de Vrije Universiteit (VU) en VU Medisch Centrum (VUmc) aan de Amsterdamse Zuidas zien zich voor deze opgave geplaatst. Hoe komen deze organisaties tot een breed gedragen langetermijnperspectief en welke afwegingen maken zij bij het nemen van hun investeringsbeslissingen?