Duurzame burgerinitiatieven: hype of kansrijke beweging?

Steeds meer burgers wekken zelf, samen met anderen uit hun dorp of buurt, hun eigen energie op. In co√∂peraties of verenigingen bouwen ze een windmolen of plaatsen ze zonnepanelen op hun daken. Ze nemen op deze manier het heft in eigen handen en zorgen voor een beweging die duurzaamheid van onderop tot uitdrukking laat komen.