Eerste aanvragen STEP-regeling

De eerste aanvragen voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) zijn ingediend. De regeling startte 1 juli jongstleden en krijgt interesse van woningcorporaties en overige verhuurders van sociale woningen.