Enquête om kringlopen te sluiten

Om duurzaam (her)gebruik te stimuleren, werkt het Rijk samen met andere overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan het programma ‘Van Afval Naar Grondstof’. Hierbij nodigt Rijkswaterstaat gemeentes, provincies en waterschappen uit een enquête in te vullen.