GebiedsESCo als innovatieve contractvorm

De financiering van de verduurzaming op bedrijventerreinen blijft voor velen een interessant vraagstuk, waarop het antwoord nog niet helder is geformuleerd. Dit terwijl het besparingspotentieel met betrekking tot energiezuiniger bestaand vastgoed op bedrijventerreinen indrukwekkend is.