Geluidsreducerend asfalt Sluiskiltunnel

Aannemerscombinatie BAM-TBI past Laag Energie Asfaltbeton (LEAB) toe bij het asfalteren van de onderlagen van de wegen van en naar de Sluiskiltunnel. Bij de productie van LEAB wordt een CO2-reductie en een energiebesparing van circa 30 procent behaald.