Geluidsscherm met duurzame zonne-energie

Voor haar project Solar Highways heeft Rijkswaterstaat een subsidie van zo’n € 1,3 miljoen ontvangen van de Europese Commissie.