Green Deal Verduurzaming Scholen

Het Klimaatverbond en Ruimte-OK hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om een ‘Green Deal Verduurzaming Scholen’ tot stand te brengen.