Groene trend; Energie uit afval

Het aandeel duurzame energie blijft in Nederland steken rond de 4,5 procent. Hiermee begeven we ons in de onderste regionen van de EU. Alleen Groot-Brittannië, Malta en Luxemburg doen het nog slechter dan Nederland. Ter vergelijking: Zweden kent een aandeel van 15 procent duurzame energie. In 2012 was het aandeel in ons land overigens ook al 4,5 procent. De groei is eruit.

Zeker gezien de aandacht die er de laatste jaren voor duurzame energie is geweest en alle subsidie die erop gegeven is, lijkt de 4,5 procent marktaandeel van duurzame energie nu erg mager. Zonne- en windenergie zijn bij vrijwel iedereen bekend maar de grootste groei in duurzame energie productie komt uit (relatief) onbekende hoek; energie uit afval.

“Het verbruik van hernieuwbare warmte steeg in 2013 met een kleine 10 procent naar 43 petajoule. De afvalverbrandingsinstallaties die een belangrijke bron van hernieuwbare warmte vormen, droegen het meest bij aan de toename. Ze leverden niet alleen meer stoom aan naburige industrie, maar ook meer warm water voor stadsverwarming, zoals in Rotterdam.”  Aldus het CBS in een persbericht.

Nederland kent inmiddels over 12 afvalenergiecentrales, 3 biomassa-energiecentrales en 2 slibverbrandingsinstallaties waarmee energie kan worden opgewekt uit ons huis- en bedrijfsafval. Afval verbranden is een duurzamere manier van energie opwekken dan bijvoorbeeld energie uit fossiele brandstoffen. Niet alleen bespaart deze vorm op het gebruik van fossiele brandstoffen maar het geeft ook de gelegenheid om van afval af te komen.

In ons land is een bedrijf als Milieu Service Nederland actief met energie uit afval. Naar alle waarschijnlijkheid neemt het aantal bedrijven dat in deze branche actief is komende jaren flink toe. Energie uit afval is hot.