Het grootste gat in de markt in 2014

“De vraag naar duurzame innovatie in de bouwsector is de afgelopen jaren enorm toegenomen. In aanbestedingen, inkoopvoorschriften en programma’s van eisen wordt duurzaamheid steeds meer centraal gesteld als voorwaarde, waarbij ook een Cradle to Cradle aanpak kan worden gespecificeerd. Er ontstaat hierdoor een zeer interessante zakelijke kans voor bedrijven die zich willen en kunnen onderscheiden op het gebied van duurzame innovatie.” Aan het woord is Bas van de Westerlo, bouwkundig adviseur aan het C2C ExpoLAB in Venlo.