Innovatie binnen de PV-sector

Binnen de zonnestroom-sector wordt zowel op nationaal als op Europees niveau aangedrongen op innovatie. Welke kansen liggen er in de sector en welke uitdagingen moet men aangaan om tot een volledig duurzame energievoorziening te komen? Marco van Veen, directeur SolarNRG vertelt vanuit zijn expertise over de marktontwikkelingen nu en in de toekomst.