Integrale aanpak voor Gelders Huis Arnhem

Het consortium ‘In Domu Nova BV’ is als een van de drie consortia geselecteerd voor de dialoogfase van de Publiek Private Samenwerking Gelders Huis in Arnhem. Deze provinciale huisvesting aan de Markt wordt vernieuwd, met een grote besparing op onderhoud en energielasten als doelstelling.