Integrale weging energie- en milieuprestatie gebouwen

Het consortium TKI-KIEM ontwikkelt een methode om energie- en milieuprestaties van gebouwen integraal te evalueren, in relatie met Total Costs of Ownership (TCO). Deze methode wordt getoetst en toegepast in renovatie- en onderhoudsprojecten met prestatiegerichte aanbestedingen.