Internationale samenwerking India en Nederland voor duurzame energie

Een samenwerkingsovereenkomst moet de uitwisseling van technische en institutionele kennis over duurzame energie tussen India en Nederland sterk vereenvoudigen. De samenwerking richt zich voornamelijk op wind- en zonne-energie, biomassa, energie uit afval en smart grids.