Investeringspaden voor kosteneffectieve energievoorziening

Het rapport ‘Op weg naar een klimaatneutrale woningvoorraad in 2050′ van Planbureau voor de Leefomgeving zoomt in op investeringsopties voor een kosteneffectieve energievoorziening. Voor de studie zijn de mogelijkheden en kosten verkend van vier investeringsroutes die in 2050 kunnen leiden tot een klimaatneutrale woningvoorraad.