Inzet monitoring bij blok voor blok-projecten

De uitvoering van het kennis- en leertraject ‘Blok voor blok’ is gestart door de dertien samenwerkende consortia, met als doel om samen op grote schaal energie te besparen in de bestaande woningbouw. Om te toetsen of de energiebesparende maatregelen effect hebben, wordt monitoring ingezet.