Inzicht in kosten GPR-ambitie duurzaam bouwen

In mei hebben BBN Adviseurs met W/E Adviseurs de notitie ‘Inzicht in meerkosten van ambitie’ gelanceerd. Deze notitie beantwoordt de vraag: wat kost uw beoogde GPR-ambitie?