Kansen voor teelt biomassa op onbenutte bedrijventerreinen

Er liggen kansen voor de teelt van biomassa op een deel van de onbenutte bedrijventerreinen in Nederland. Deze bevinding blijkt uit een verkenning die Probos in opdracht van Innovatienetwerk heeft uitgevoerd.