Keurmerk voldoende bewijs voor eis 5A2 en 5A3

Recentelijk besloot de Technische Commissie van de CO2-Prestatieladder om emissie-inventarissen van betonmortelbedrijven die voorzien zijn van het Keurmerk Beton Bewust te accepteren als rapportage van scope 1 en 2 emissies van een A-leverancier bij eis 5A2 en een verificatie van die emissie-inventaris bij eis 5A3.