Klimaatscans tonen verduurzamingskansen

Verschillende partners van Kennisplatform Duurzaam Gebouwd hebben recentelijk een klimaatscan van Climate Neutral Group ontvangen. Uit de resultaten van de klimaatscans blijkt dat er kansen bestaan op het gebied van verduurzaming van het eigen bedrijf.