Kostenverlaging windenergie op zee door computerprogramma

Een computerprogramma moet de kosten van stroomopwekking via windparken op zee verlagen. Het programma werd ontwikkeld door Michiel Zaayer van de TU Delft, die op maandag 16 december op dit onderwerp promoveerde.