Krachtenveldanalyse ondersteunt Green Deal

Om de Green Deal Verduurzamen Schoolgebouwen te ondersteunen is door RVO.nl een krachtenveldanalyse opgesteld. In de analyse is een overzicht van alle betrokken organisaties, hun belang en hun invloed opgenomen.