Kwestie van definities

Het wemelt van termen over energieambitie waarvan je niet weet wat het eigenlijk echt betekent; passiefhuis, EPC 0, energieneutraal, energienotanul, energienotaloos en nul op de meter. Hoe verhouden zich deze termen ten opzicht van elkaar en wat betekenen ze?