Laagdrempelig afwegingsmodel bevordert duurzame aanpak

Wie duurzaam wil bouwen of renoveren zal met diverse partijen overleg moeten voeren. Het gebruik van communicatiesoftware kan bevorderen dat iedereen dezelfde taal gaat spreken. Een belangrijke vraag is daarbij: is het betreffende instrument ook bruikbaar voor bewonersgroepen?