‘Merendeel woningcorporaties verwacht woonlastenprobleem voorraad’

Het merendeel van corporaties verwacht een woonlastenprobleem in de voorraad. Corporaties stellen doelstellingen te hebben op het gebied van woonlasten, maar integraal sturen op woonlasten komt slechts sporadisch voor.