Mijn ergernis

Was het voorstellen en toepassen van PV-systemen in de gebouwde omgeving enige jaren geleden nog een inefficiënte exercitie, zo eenvoudig is het in de huidige praktijk. Vooral particulieren, maar ook steeds meer overheden en consortia die verantwoordelijk zijn voor een langjarige exploitatie van gebouwcomplexen, zien de toepassing van PV als een interessante economische case, met een positief ecologisch neveneffect: het is goed voor je imago.