Naar een integrale benadering voor onderwijshuisvesting: deel 1

In een tweedelige artikelreeks wordt duidelijk hoe een integrale benadering voor onderwijshuisvesting kan inspelen op de veranderde huisvestingsvraag van onderwijs. Het eerste deel gaat onder andere in op de financiering van onderwijshuisvesting, de functionele staat van de gebouwen en de onderwijsvisie.