Naar een integrale benadering voor onderwijshuisvesting: deel 2

In een tweedelige artikelreeks wordt duidelijk hoe een integrale benadering voor onderwijshuisvesting kan inspelen op de veranderde huisvestingsvraag van onderwijs. Het tweede deel gaat onder andere in op een optimale huisvestingsstrategie en onderhoudsstrategie.