Nederlander produceert minder afval

De laatste jaren produceren we steeds minder afval. Vanaf 2012 daalde het aantal kilo’s afval per hoofd van de bevolking met zo’n 5 procent.  De gemiddelde Nederlander produceerde in 2014 zo’n 9,5 kilo aan afval per week. Dat is bijna een halve kilo minder dan in 2012. Dit blijkt uit cijfers van Milieu Service Nederland en het CBS.

De afvalinzamelaar keek vooral naar particulier afval maar nam ook klein zakelijk afval mee. Hieruit blijkt dat we iets duurzamer omgaan met afval. Dit kan overigens ook liggen aan kleiner verpakkingen en geconcentreerder inhoud. Het gaat namelijk om kilo’s.

Er zijn relatief grote verschillen per gemeente. Zo produceert Den Haag van de 4 grote steden het meeste afval. Het gaat om bijna 9 kilo per week. In Rotterdam ligt dit een halve kilo lager. Verschillen lijken een logische verklaring te hebben.  Zo zal in een gemeente met veel hoogbouw minder groente-, fruit en tuinafval en grof tuinafval vrijkomen, omdat er minder tuinen zijn. Toeristische gemeenten zamelen vaak meer afval in. Dit is vooral op de Waddeneilanden zichtbaar, waarbij op Vlieland een inwoner 24,4 kg afval per week heeft.

In het onderzoek is huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval, GFT-afval, oud papier en karton, verpakkingsglas, grof tuinafval en houtafval meegenomen. Het afgelopen jaar is in Nederland 85% van het geconsumeerde oud papier en karton ingezameld en gerecycled. Oud papier en karton is als materiaal goed te hergebruiken. In Nederland bestaat nieuw karton en papier voor 82% uit gerecycled oud papier en karton.