Nieuwe ruiterrol borgt ventilatie en regendichtheid

Goede ventilatie vormde het uitgangspunt voor een doorontwikkeling van de universele ruiterrol. Deze dicht nok- en hoekkeperconstructies af en garandeert regendichtheid.