Normontwerp voor beoordeling brandcompartimenten gepubliceerd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012.