Open bodemenergiesystemen kunnen meer energie besparen

Ruim 80% van de bedrijven met een warmte- en koude-opslag in de bodem kunnen meer waar voor hun geld krijgen. Belangrijke oorzaken zijn onvoldoende inregeling en monitoring van het systeem.