Open Data Estafette Duurzame Energie

Nederland staat voor grote uitdagingen bij het overstappen naar meer duurzame vormen van energiegebruik. In het vorig jaar afgesloten Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 14% van de benodigde energie duurzaam wordt geproduceerd, oplopend tot 16% in 2023. Voor een goede samenwerking tussen overheden, burgers en bedrijven en het treffen van de juiste maatregelen is […]

Dit bericht Open Data Estafette Duurzame Energie verscheen eerst op Duurzaamnieuws.nl.