Pragmatische aanpak realistisch verduurzamen woningcorporatie

“Hoe geef ik duurzaamheid een vaste plek in mijn woningcorporatie” is een vraag die het Zuid-Hollandse Woonbron zich stelde. De corporatie werkt niet alleen aan verduurzaming van de woningvoorraad, maar koppelt het thema ook aan de onderhoudsagenda.