Promotie ‘Keuzes voor melkproductie met minder broeikasgassen’

Door de toenemende consumptie van dierlijke producten, zoals melk en vlees, nemen ook de milieueffecten van de veehouderij toe. Een voorbeeld is de uitstoot van broeikasgassen, die bijdragen aan klimaatverandering. (Promovendus ir. CE (Corina) van Middelaar) Voer- en fokkerijmaatregelen zouden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van broeikasgassen in de melkveehouderij. Deze maatregelen […]

Dit bericht Promotie ‘Keuzes voor melkproductie met minder broeikasgassen’ verscheen eerst op Duurzaamnieuws.nl.