Raamovereenkomst voor infrastructurele werken Den Bosch gegund

De raamovereenkomst voor infrastructurele werken in Den Bosch is gericht op de voorbereiding van projecten op het gebied van herstructurering, ontwikkelingen en groot onderhoud. De overeenkomst geldt voor twee jaar en heeft een optie om twee keer een jaar te verlengen.